Vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam tăng cao

Theo báo cáo của Bộ kế hoạch và đầu tư, hơn 900 triệu USD nguồn vốn nước ngoài được đầu tư vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam. Hiện tại có hơn 405 dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đang [...]