Nhà đầu tư nước ngoài hứng thú với thị trường Việt Nam

 In Chưa được phân loại

Mối quan hệ Singapore dựa trên cơ quan bất động sản trực tuyến, Bất động sản Guru gần đây đã khuyên khách hàng của mình nên tìm hiểu thị trường bất động sản Việt Nam. Họ nhấn mạnh sự tăng trưởng hiện nay 6,7% trong nền kinh tế và tầng lớp trung lưu đang phát triển, với xu hướng tâm lý của các tầng lớp trí thức từ nông thôn lên các thành thị lập nghiệp được xem như là chìa khóa thúc đẩy.
Kết quả là, đã có một sự gia tăng tương ứng về nhu cầu nhà ở. Họ cũng chú ý tới các tác động tích cực của cái mới, luật bất động sản được cải tiến liên quan đến các nhà đầu tư nước ngoài.
Họ nói: “Một thị trường mới nổi như Việt Nam, với phát triển mạnh mẽ của các nhà đầu tư  là một điều khả thi, thay thế hợp lý hơn cho đầu tư, với triển vọng nhìn thấy lợi nhuận nhanh hơn”.
Rõ ràng là thị trường bất động sản tại địa phương cung cấp nhiều cho các nhà đầu tư khôn ngoan và chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện tư vấn và hướng đi cho các nhà đầu tư .

Leave a Comment