Hoạt động thẩm định của chúng tôi

Chúng tôi quyết định kết hợp các hướng hoạt động kinh doanh khác nhau vào một thương hiệu. Bởi, công việc lâu năm của đội ngũ chuyên gia chúng tôi pử các lĩnh vực này đã chỉ ra rằng, tựu chung các hướng đó đều có một nền tảng.

Các nhà đầu tư rất quan tâm đến các chi tiết trong kinh doanh xây dựng. Để cắt giảm chi phí, họ lĩnh hội kĩ chi tiết trong quản lý dự án, chọn đất v.v. Các nhà phát triển bất động sản, sau khi xây xong một tòa nhà không chỉ quan tâm đến việc bán tòa nhà đó mà còn cả thu lợi nhuận từ việc cho thuê. Bên thuê mặt bằng thường không chỉ cần được giới thiệu mặt bằng mà còn mong nhận dịch vụ trọn gói trong việc giải quyết các vấn đề của khách hàng.

Như vậy, đầu tiên, các hướng kinh doanh khác nhau đã được liên kết thành một chuỗi. Chúng tôi hiểu điều này. Chúng tôi hiểu cơ chế hình thành của cung và đáp ứng nhu cầu từ nơi đâu. Các chuyên gia của công ty chúng tôi không chỉ thực hiện các nhiệm vụ được giao phó mà còn phối hợp điều chỉnh và hoàn thiện chúng, giải thích bản chất của vấn đề nhằm thỏa mãn nhiều hơn các nguyện vọng của khách hàng.

Dịch vụ môi giới bất động sản

Dịch vụ môi giới bất động sản

VINEstate cung cấp đầy đủ các dịch vụ môi giới bất động sản. Quý vị cần mua hoặc bán, thuê hoặc cho thuê nơi ở của Quý vị ? Chúng tôi sẽ giúp Quý vị tìm các khách hàng tốt nhất.

Tìm hiểu thêm

Phân tích và tư vấn

Quý vị quyết định đầu tư vào đâu ? Quý vị đang chờ thời điểm thích hợp ? Khi nào ? Vào đâu ? Tại sao ? Chúng tôi thấu hiểu toàn bộ thông tin cùng việc phân tích và các kết luận về thị trường này!

Tìm hiểu thêm

Quản lý các dự án

Từ ý tưởng đến việc triển khai toàn bộ. Các chuyên gia chúng tôi sẽ giúp xây dựng ý tưởng đúng đắn và đồng hành cùng Quý vị cho đến khi hoàn thành dự án.

Tìm hiểu thêm

Quản lý bất động sản

Quý vị đã có bất động sản? Hãy giao phó cho chúng tôi và Quý vị sẽ hái quả ngọt.