Từ ý tưởng đến việc triển khai toàn bộ. Các chuyên gia chúng tôi sẽ giúp xây dựng ý tưởng đúng đắn và đồng hành cùng Quý vị cho đến khi hoàn thành dự án.

Quản lý thiết kế

Thiết kế giỏi là nhân tố quyết định thành công của dự án. Chính trong giai đoạn này, ngân sách dự toán của dự án có thể giảm đáng kể nhờ áp dụng các quyết định thiết kế hiệu quả trong khi bất kì sơ suất nào trong thiết kế cũng có thể gây nhiều trục trặc trong giai đoạn xây dựng.

Các chuyên gia của Công ty chúng tôi sẽ giúp Quý vị không chỉ tuyển lựa các kiến trúc sư phù hợp mà còn sẽ có thể cùng đồng hành trong quá trình thiết kế từ giai đoạn lên ý tưởng đến giai đoạn lập hồ sơ thi công và triển khai đấu thầu xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ sau: lập các đề xuất về kế hoạch công việc có liên quan cho các nhân viên thiết kế, thực hiện kiểm tra độc lập một cách tổng thể về thiết kế, giám sát việc tuân thủ các chỉ số kinh tế – kỹ thuật cơ bản của dự án, hiệu chỉnh thiết kế về tính hấp dẫn nhất đối với người tiêu dùng cuối của sản phẩm, kiểm tra chi phí dự trù, kiểm tra tài chính độc lập về các khoản thanh toán cho nhân viên thiết kế v.v., kiểm tra việc xin phê duyệt hồ sơ cần thiết, mời thầu để chọn ra các doanh nghiệp tổng thầu và nhà thầu phụ.

Quản lý xây dựng tại Việt Nam

Khi xây dựng nhà đơn lẻ hoặc phức hợp công trình lớn, việc liên lạc đúng cách với các nhà thầu là yếu tố đảm bảo thành công trong công tác xây dựng, đặc biệt là tại một quốc gia mà ở đó nhà phát triển bất động sản chưa quen với văn hóa xây dựng, pháp luật, mỗi quan hệ giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

Với nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực xây dựng và quản lý không chỉ tại Việt Nam mà còn ở Nga, các chuyên gia của Công ty chúng tôi sẽ giúp tổ chức ban làm việc của chủ đầu tư tại công trường. Ban làm việc của chủ đầu tư sẽ giúp nhà phát triển bất động sản kiểm soát tiến độ thi công, hạng mục, chất lượng công trình nghiệm thu các khối lượng hiện hữu, các công việc xây dựng chung đã hoàn thành, nghiệm thu hồ sơ thi công, tham gia hội đồng nghiệm thu công trình xây dựng hoàn chỉnh, hỗ trợ việc bàn giao công trình thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước, tổ chức đấu thầu chọn nhà cung cấp thiết bị, vật liệu xây dựng và các kết cấu để tối ưu hóa các chỉ số về giá trị và chất lượng tòa nhà hoặc công trình xây dựng khác.

Liên hệ với chúng tôi

Tên:*

Email:*

Số Điện Thoại:

Thành Phố:

Thông điệp: