Phân tích tổng quan về thị trường

Trong tình hình thị trường bất động sản của Việt Nam thay đổi nhanh chóng, trọng tâm đặc biệt được thu thập bằng thông tin thực tế về xu hướng phát triển và tình hình thị trường hiện hành.

Việc quan sát cung-cầu kỹ và kịp thời giúp giải quyết các nhiệm vụ phức tạp nhất ở các giai đoạn khác nhau trong tiến độ phát triển dự án. Đây là các yếu tố liên quan đến việc đạt năng lực cạnh tranh tối đa cho dự án và sức hút đối với khách hàng tiềm năng khi sản phẩm hoàn thiện.
Các chuyên gia của Công ty chúng tôi không chỉ có thể cung cấp thông tin mới nhất về bất kỳ thị phần nào được quan tâm mà còn sẽ hỗ trợ phân tích thông tin trong bối cảnh cảnh của dự án hiện có hoặc dự án dự kiến.

Tư vấn

Các chuyên gia của Công ty chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng ở Nga cũng như ở Việt Nam. Họ có khả năng cung ứng gói dịch vụ tư vấn đầy đủ, bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Phân tích môi trường cạnh tranh của dự án.
  • Phân tích nhu cầu và thị hiếu khách hàng.
  • Đánh giá tính hấp dẫn của lô đất phát triển dự án.
  • Phân tích các phương án phát triển xây dựng cho lô đất.
  • Lập các đề xuất về các thông số cơ bản của dự án đang phát triển.
  • Phân tích việc sử dụng khuôn viên tối ưu nhất.
  • Phác thảo tổng thể quy hoạch phát triển lô đất dự án, bao gồm việc lập bản phác thảo sơ đồ tổng thể của dự án và đề xuất ý tưởng kiến trúc cho hoạt động xây dựng.
  • Lập các đề xuất về chiến lược tiếp thị quảng bá cho dự án.
  • Lập kế hoạch tiếp thị bán sản phẩm có tính đến các khuyến nghị về chính sách giá và tiến độ bán hàng đã được xây dựng.
  • Lập kế hoạch kinh doanh cho dự án.

Các chuyên gia của chúng tôi cũng sẽ giúp thực hiện kiểm kê toàn bộ hồ sơ pháp lý về lô đất, cung cấp kết luận thẩm định về sự phù hợp của hồ sơ với quy hoạch tổng thể xây dựng và sự cần thiết xin phê duyệt lại hồ sơ này, và cũng sẽ hỗ trợ việc này nếu cần.

Liên hệ với chúng tôi

Tên:*

Email:*

Số Điện Thoại:

Thành Phố:

Thông điệp: